Logo
Trwa komunikacja

Wybór wydarzenia

  • Dwugłos o rzeczach spotkanie z Olgą Drendą i Korą Teą Kowalską towarzyszące wystawie MY O RZECZACH RZECZY O NAS

  • Dzień Rodzinny: Z małego w duże – warsztaty z tworzenia sprytnych przedmiotów

  • Klub Doborowego Towarzystwa M Y O RZECZACH RZECZY O NAS oprowadzanie z prze- wodnikiem po wystawie T ermin: 21 .06 .2023 r godz. 10:3 0

  • Spacer śladami Henryka Poddębskiego

  • Żyjątka czy pamiątka - wykład